Bolig- og eiendomsrett

Våre advokater kan bistå i saker om bolig og eiendom. Vi kan hjelpe med tvister og andre spørsmål

Vi har kompetanse innen rettsområdet bolig- og eiendomsrett. Dette omfatter de fleste rettslige spørsmål som knytter seg til retten til å bo – enten man leier eller eier – og uavhengig av eierform. Vi kan bistå enten det er spørsmål som gjelder eierseksjoner eller borettslag. Eller det handler om kjøp/salg av bolig generelt.

I tvister knyttet til mangler etter kjøp av bolig vil man normalt få dekket sine utgifter til rettshjelp på rettshjelpsforsikringen – som er del av de fleste hjem- eller innboforsikringer. I slike saker bør man rådføre seg med en advokat. Det er viktig å få en vurdering av de aktuelle feil og mangler, samt få klaget/reklamert på riktig måte til selger. Vi kan bistå med dette – samt prosessen videre. Her vil man som kjøper ofte møte et profesjonelt forsikringsselskap som motpart – noe som underbygger behovet for raskt å søke råd hos advokat.

Våre advokater kan også bistå selgere (privatpersoner eller selskaper) som blir møtt med ulike krav som følge av påståtte mangler ved salg av bolig.

Man vil også normalt få dekket sine utgifter til advokat ved tvister innad i et sameie eller borettslag. Bare ta kontakt med oss så ordner vi resten sammen.

Vi kan også bistå med saker som gjelder tvister etter oppføring av bolig til forbruker, uenighet ved entreprise i næringsforhold, eller diverse spørsmål eller tvister knyttet til leie av bolig eller næringslokale. Vi bistår også i saker som gjelder tvister etter kjøp av håndverkertjenester – samt naborettslige spørsmål mv. Våre advokater kan også etter omstendighetene bistå i saker som gjelder plan- og bygningsrett.

Nestor Advokatfirma bistår både privatpersoner og profesjonelle aktører innen disse områder. Vi har spesielt kompetanse innen de kontraktsrettslige spørsmål – dvs. der det er tale om et kontraktsbrudd fra en part i en avtale. Men vi bistår også med rådgivning og yter annen bistand på andre stadier.

Ta kontakt med en av våre advokater for bistand. Vi er klare for å hjelpe.