Håkon Bodahl-Johansen

Partner & Advokat

Advokat Håkon Bodahl-Johansen har betydelig erfaring med å bistå klienter i å løse rettslige uenigheter – ved forhandlinger, meklinger og ved å føre saker for domstolen. Han har ført saker for alle rettsinstanser, og har erfaring med komplekse sivile søksmål. Han driver også i utstrakt grad med løpende rådgivning til sine klienter. I tillegg har han mye erfaring som forsvarer – bl.a. fra store økonomiske straffesaker.

Han tar oppdrag for privatpersoner, foretak/selskaper og andre sammenslutninger.

Advokat Bodahl-Johansen har kompetanse innen et bredt spekter av fagområder og sakstyper. Han bistår bl.a. innen saker som gjelder kontrakter/avtaler, erstatning, arbeid/oppsigelse, bolig- og eiendomsrett og straffesaker. Han tar imidlertid oppdrag innen andre områder også. Hans spesialfelt er prosessrett.

Han har tidligere vært partner i Advokatfirmaet Elden og dommerfullmektig i tingretten. Han har drevet egen praksis siden 2016, og var med å etablerte Nestor Advokatfirma i 2018.

Advokat Bodahl-Johansen har forfattertilknytning til Gyldendal rettsdata. Han har forelest for jusstudenter og vært medsensor ved Universitetet i Oslo.

Videre har han vært aktiv i Advokatforeningen, blant annet som styremedlem i Yngre advokaters forening, valgkomiteen i Oslo krets og som medlem i arbeidsutvalg. Han er medlem av Den norske Advokatforeningen.

Personalia

Telefon: 21 45 68 00

Telefon direkte: 932 21 060

E-post: hbj@nestoradvokat.no

Medlemskap

Den Norske Advokatforening

CV

Partner / Advokat, Nestor Advokatfirma DA

Eier / Advokat, Advokatfirmaet Bodahl-Johansen AS

Dommerfullmektig

Advokat / Partner, Advokatfirmaet Elden DA

Advokat, Advokatfirmaet Elden DA

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Elden DA

Mastergrad i rettsvitenskap (2009)