Bengt Haadem Hoff

Partner & Advokat

Advokat Bengt Haadem Hoff bistår klienter innen er bredt spekter av sivilrettslige saker og som forsvarer i straffesaker.

På det sivilrettslige området bistår han privatpersoner og bedrifter med tvisteløsning ved forhandlinger og prosess i domstolene. Han har særlig kompetanse innen erstatningsrett, obligasjonsrett (skyld og ansvar i kontraktsforhold) og arbeidsrett.

Haadem Hoff har 20 års erfaring innen personskadeerstatningsrett, herunder oppgjør under bilansvarsforsikring, yrkesskadeforsikring, pasientskadeerstatning og voldsoffererstatning. Han bistår skadelidte over hele landet med utarbeidelse av erstatningskrav, gjennomføring av forhandlinger og ved domstolsbehandling.

Han arbeider også mye med obligasjonsrettslige problemstillinger, og har særlig erfaring med bolig-, bygge- og entreprisesaker, transportansvar og IT- kontrakter. Videre bistår han både arbeidsgivere og arbeidstakere med rådgivning, forhandlinger og domstolsbehandling i arbeidstvister. Herunder saker om oppsigelse, avskjed, nedbemanning, virksomhetsoverdragelse m.m.

Haadem Hoff har omfattende erfaring som prosedyreadvokat og har prosedert saker for alle rettsinstanser. Han har bakgrunn fra ledende advokatfirmaer, og var med som grunnlegger av Nestor Advokatfirma.

Personalia

Telefon: 21 45 68 00

Telefon direkte: 908 49 690

E-post: bhh@nestoradvokat.no

Rettsområder

  • Erstatnings- og forsikringsrett
  • Arbeidsrett
  • Bolig-, bygg- og entrepriserett
  • Kontrakts- og avtalerett
  • Obligasjonsrett
  • Strafferett
  • Prosedyre og prosessrett

Medlemskap

Den Norske Advokatforening, Norsk Arbeidsrettslig Forening, Norsk forum for Erstatningsrett, Norsk Forsikringsjuridsk Forening og Personskadeforbundet

CV

Partner / Advokat, Nestor Advokatfirma DA

Eier / Advokat, egen praksis i Advokatforum DA

Partner / Advokat, Advokatfirmaet Elden DA

Advokat, Advokatfirmaet Unneland & Co

Advokatfullmektig, Norsk Pasientskadeerstatning

Jurist, Kommunal Forsikringsservice AS/ KLP Forsikring

Cand. jur. Universitetet i Oslo (1999)